Tirdzniecības vietas pārtikas preču paviljonā

Saldus tirgus tirdzniecības vietas pārtikas preču paviljonā

Vienas tirdzniecības vietas platums – 1 metrs aukstumvitrīnā. Aukstumvitrīnas kopējais garums – 3m.

Šobrīd pieejamas tirdzniecības vietas Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 6.

Atgriezties pie visām tirdzniecības vietām