Tirdzniecības vietas uz galdiem

Saldus tirgus tirdzniecības vietas uz galdiem

Uz katra galda paredzētas 3 tirdzniecības vietas;
Vietu numuerācija uz galda – no kreisās uz labo pusi,
bet galdam Nr. 7 – no augšas uz leju;
Vienas tirdzniecības vietas platums – 1 metrs;
Galdi Nr. 1 līdz Nr. 33 aprīkoti ar soliem;
Galdi Nr. 34 līdz Nr. 38 ir  bez soliem.

Vietu numerācija uz galdiem:

Saldus tirgus tirdzniecības vietas uz galdiem

Atgriezties pie visām tirdzniecības vietām