Saldus Tirgus

Saldus Tirgus logo

Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

Likumā noteiktā
publiskojamā informācija
Publiskošanas biežums Informācija
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā /files/uploaded/st-iemaksa-budzeta-2018.pdf
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1x gadā Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums netiek saņemts
Atalgojuma politikas principi 1x gadā  
Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība 1x gadā  
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem 1x ceturksnī /files/uploaded/st-ob-30062019-1.pdf
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 1x gadā /files/uploaded/st-gp-2018-2.pdf
Īpašuma struktūra Pastāvīgi 100% kapitāla daļu pieder Saldus novada domei
Organizatoriskā struktūra Pastāvīgi /files/uploaded/struktura.pdf
Saņemto un veikto ziedojumu (dāvinājumu) summas un saņēmēji Pastāvīgi SIA "Saldus Tirgus" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Aktuālu iepirkumu nav
Vispārējie stratēģiskie mērķi Pastāvīgi /files/uploaded/saldus-tirgus-strategija-2017-2019.pdf
Zvērināta revidenta neatkarīgs ziņojums 1xgadā /files/uploaded/st-revidenta-atzinums-2018.pdf
Informācija par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēriem sadalījumā pa amata grupām Pastāvīgi /files/uploaded/publiskojama-atlidzibas-informacija.pdf